NÉHÁNY EGYSZERŰ 1:1 ELLENI GYAKORLAT A LÁBMUNKA GYORSÍTÁSÁRA

Szerző: Szabari János

1-1

Az elmúlt évek korosztályos kontinensviadalait elemezve a magyar válogatottak egyik legszembetűnőbb hiányossága a lassú védekező lábmunka volt. Az élmezőny már a legfiatalabb U16-os korosztályban is lényegesen gyorsabb, ezáltal hatékonyabb lábmunkával rendelkezik, ami a magyar játékosok 1:1 elleni támadásainak viszonylagos eredménytelensége is mutat.

A gyakorlatok a legfiatalabb korosztályoktól kezdve egészen a felnőtt versenyzőkig segíthetnek a gyors védőlábmunka kialakításában, az 1:1 elleni támadójáték technikai elemeinek gyakorlásában – megállás, elindulás, betörés labdavezetéssel, stb. –, továbbá előkészítheti a fiatalabb csapatok támadójátékának kialakítását – területfelszabadítás, 1:1 az oldalvonal felé, a területfelszabadítást követően.

Az alapelemek készségszintű megtanulása hosszú és időigényes folyamat, azonban ezeket nem elég önmagában tudni, a gyors, nagy sebességgel, védővel szemben történő alkalmazásuk jelenti az igazi tudást.

Folyamatosan azon dolgozom, hogy az edzéseim szervezettek legyenek, biztosított legyen a játékosok állandó mozgatása, a figyelem állandó fenntartása és a gyakorlatok hatásfoka is a legmagasabb szinten mozogjon. Ennek eléréséhez nem szükséges mindig új gyakorlat, meggyőződésem azonban, hogy a fiataloknál, különösen a nagy létszámú csoportoknál a játékosok „mozgatásához” speciálisan megtervezett gyakorlatok szükségesek.

A helyesen megtervezett és megválasztott gyakorlatok felgyorsíthatják a játékosok fejlődési ütemét, ez pedig a csapat előrelépésének egyik kihagyhatatlan eleme. Nincs előrelépés a játékosok egyéni tudásának fejlesztése nélkül! Ezért a tudásért mind az edzőknek, mind a játékosoknak állandóan nagyon keményen kell dolgozniuk.

A magyar kosárlabdasport egyik jellemző sajátossága, hogy nálunk az edzéseken a gyakorlatok célja általában az idő eltöltése, ezért a gyakorlás sokszor felületes és pontatlan. A magyar fiatalok sokszor lényegesen több időt töltenek el az edzésekkel, mint hasonló korú más országbeli társuk, ennek ellenére a végeredmény sajnos elszomorító.

Nálunk az edzésről edzésre alkalmazott gyakorlatok sorozata nem alkot egy tudatosan felépített és jól megtervezett logikai láncolatot, melynek végeredményeként a játékos megtanul kosárlabdázni. Az egyes gyakorlatoknak nem külön-külön van önálló értelme, hanem a gyakorlatok logikai láncolatának kell a teljes egész felé mutatni. Olyan ez, mint a házépítés. A tégláknak önmagukban is van értelmük, igazi funkcionális jelentőségüket azonban az előre megtervezett, tervszerű egymásra rakásuk során összeálló kész ház által nyerik el. Ez művészet, mint ahogy egy-egy új gyakorlat kitalálása, beillesztése a logikai láncolatba, a képzési folyamat egészébe. A gyakorlatok „értelmetlen” egymásra rakása vezet majd később oda, hogy a kosárlabda sportágba bekerülő fiatalok döntő többsége nagyon keveset tanul meg ebből a sportágból.

Az edzők által használt gyakorlatok tükrözik az edző találékonyságát, kreativitását, a játékról alkotot felfogását. Azt gondolom, azok az igazán jó gyakorlatok, melyek leginkább közelítenek a játék során alkalmazott technikai és taktikai (játék) elemekhez. Az edző kreativitása abban nyilvánul meg, hogy a gyakorlatok láncolatában képes ötvözni és együtt gyakoroltatni a technikai elemeket és a különböző játékhelyzeteket. Az edzéseken természetesen meg kell találni az egyensúlyt az egyszerű és az összetett gyakorlatok között. Ezek hatékony ötvözése jelentheti azt az előnyt, amivel a rendelkezésünkre álló edzésidőt a leghatékonyabban tudjuk kihasználni.

Ebben a cikkben nem szolgálhatok hasznos gondolatokkal, tanácsokkal és ötletekkel azoknak, akik megelégszenek pillanatnyi tudásukkal, akik edzőként önmaguktól nem követelik meg az állandó tanulást, fejlődést, sportágunk folyamatosan változó újdonságaival való lépéstartást, akik megelégszenek azzal, hogy felkészületlenül, rutinból, edzés közben „rögtönzötten elővett” sematikus, semmitmondó gyakorlatokkal töltsék ki az edzésidőt, akik céltalanul sodródnak az edzések folyamatában. Jelen írásban közzétett gyakorlatok azoknak próbálnak meg segítséget nyújtani, akik fogékonyak az állandó fejlődésre és előrelépésre, akik megszállottan keresik az edzéseikhez az újszerű és hatékony gyakorlatokat.

A gyakorlatok alapfilozófiája azonos, a támadónak mindig hosszabb távolságot kell befutnia, mint a védőnek. A távolságok szabályozásával tudjuk kialakítani azt az ütemkülönbséget, amiben a támadónak mindig minimális helyzeti előnye van, ez az előny kényszeríti a védőt a minél nagyobb erőfeszítésre.

A gyakorlatok további előnye, hogy gyors megoldások kialakítására késztetik a támadókat, a gyakorlatok ideje rövid, egyszerre gyakorolhatóak mind a két félpályán és a mind a két oldalon.

Mindegyik gyakorlatban benne van a továbblépés, kisebb módosításokkal további gyakorlatok megalkotásának a lehetősége.

Célszerű a gyakorlatokban versenyeztetni a párokat, pl. 5-5 támadása van mindegyik játékosnak, döntetlen esetén a fiatalabb nyer. Természetesen a szabályok tetszés szerint alakíthatóak.

1. ábra

1. 

A játékosok az 1. ábra szerint helyezkednek el, a labda a 2-es védőjátékosnál van. A gyakorlatot az edző sípjelére kezdik. 2-es a hárompontos vonalon kívül feldobja a labdát, úgy hogy az a talajt érve fel tudjon pattanni. 1-es fut a felpattanó labdáért és megpróbálja egy, legfeljebb két felpattanás után megfogni bal-jobb kétütemű megállással.

2-es a büntetőterülethez fut, az egyik lábával belép, visszafut, egyik lábával rálép a hárompontos vonalra, majd megpróbálja 1-est megakadályozni a kosárszerzésben. 1-es várakozás nélkül megpróbál kosárra törni, figyeljünk a fiatalabb játékosoknál a pontos megindulásra, különösen a rövidindulás esetében.

2. ábra

2.

A 2. ábrán látható gyakorlat megegyezik az előző gyakorlattal, csak a játékosok kiindulóhelyzete került megváltoztatásra. A gyakorlatot kezdhetjük egy 4-5 mp-es taposó lábmunkával, ezzel is növelve a gyakorlat hatékonyságát, a védekező játékosnál a futás helyett lehet oldalazó védőlábmunka. A gyakorlat kezdésénél a labda feldobása helyett lehet a labda a talajon.

 3. ábra

3.

A gyakorlatot a 2-es védőjátékos kezdi (3. ábra). Passzol az edzőnek (vagy egy harmadik játékosnak), a passz után a büntetőterülethez fut, az egyik lábával belép, majd fut a hárompontos vonalhoz, ahol az egyik lábával rálép a vonalra. 1-es játékos felfut és az edzőtől kapott labdával két ütemben megáll. Dobócsel után, rövid vagy hosszú indulással elindul és kosárra tör. 2-es megpróbálja megakadályozni a távoli dobást vagy a támadójátékos betörését.

4. ábra

4.

A labda az 1-es támadójátékosnál van, 2-es a büntetővonal sarkán helyezkedik el, kb. 1 méter távolságnyira 1-estől. A gyakorlat az edző sípjelére indul. 1-es labdavezetéssel megindul a bója irányába, jobb kézzel megérinti, visszafordul és labdavezetéssel kosárra tör. 2-es oldalazó védőlábmunkával dolgozik, megérinti a bóját, bal lábbal hátrasarkaz és megpróbálja 1-est a kosárszerzésben megakadályozni (4. ábra).

A támadójátékos kézváltását variálhatjuk (test előtt, lefordulás, hát mögött, láb között, stb.).

5. ábra

5.

A gyakorlat az edző sípjelére indul. 1-es támadó fut a talajra letett labdáért, 2-es oldalazó védőlábmunkával dolgozik, az egyik lábával ki kell lépnie a hárompontos területre, ezt követően védekezhet. 1-es felveszi a labdát, rövid vagy hosszú indulással elindul és kosárra tör. 2-es megpróbálja 1-est a kosárszerzésben megakadályozni (5. ábra).

6. ábra

6.

Egészpályás gyakorlat, de a gyakorlat egyszerre mind a két alapvonalról elkezdhető. A játékosok a 6. ábra szerint helyezkednek el. A gyakorlat az edző sípjelére indul. 1-es labdavezetéssel megindul, kerüli a bóját és azonnal a túloldali kosárra tör. 2-es kifut a büntetővonalon túlra, majd fut a bójához, megérinti és megpróbálja 1-es játékost utolérni és megakadályozni a kosárszerzésben.

2-es védőjátékos futás helyett lehet oldalazó védőlábmunkával is haladhat, ebben az esetben azonban a kiinduló helyzeten változtatni kell, a játékos a gyűrű alól indul.

A gyakorlatok tetszés szerint változtathatóak és nehezíthetőek. Megváltoztathatjuk a játékosok kiinduló pozícióját, pl. törökülés, hason fekvés, stb., illetve a kiinduló helyzet változtatásával különböző helyekről gyakoroltathatjuk az 1:1 elleni játékot.

Címkék: